Utnyttja ROT-avdraget nu

Nu får du upp till 50 000 kr i skatterabatt per person och år. Du
behöver bara betala 70% av arbetskostnaden för målning,
tapetsering och annat arbete vi gör i din bostad eller sommarstuga.
Resten betalar Skatteverket.

En arbetskostnad på 100 000 kr ger en skatterabatt på 30 000 kr, detta
gäller per person och år. Få saker är så lämpade för ROT-avdraget
som just målning och tapetsering efersom så mycket som 85-90% av
den totala kostnaden kan utgöras av arbete som ger rätt till
skattereduktion.

Exempel

Dannes ytbehandling tar 20 000 kronor inklusive moms för sitt
arbete med att måla om i ditt hem. Materialet kostar 3 000 kronor.
Den totala kostnaden blir alltså 23 000 kronor.

Med ROT-avdraget betalar du bara 14 000 kronor i arbetskostnad till

Dannes ytbehandling. Den totala renoveringskostnaden med rot-
avdraget blir då endast 17 000 kronor inklusive moms. Som en av de mest välrenommerade i branschen och med många års erfarenhet kan jag ta mig an en variation av jobb. 

Småhus, bostadsrätter och sommarstugorROT-avdraget gäller både utvändiga och invändiga arbeten på
småhus och sommarstugor samt invändiga arbeten i bostadsrätter.
Skattereduktionen gäller för individen, inte fastigheten, och kan
därför fördelas mellan permanentbostad och fritidshus.

Offert och information

Innan arbetet påbörjas lämnar vi en offert där arbetskostnaden som
berättigar till ROT-avdrag är specificerad. Om uppdraget omfattar
arbete som inte berättigar till skattereduktion informerar vi om det.
För att undvika att för mycket skattereduktion betalas ut vill vi alltid
ha information om det har utförts andra arbeten som berättigar till
denna reduktion.

Trygghet och tradition

Hos oss är ni i trygga händer. Dannes ytbehandling är ett
familjeföretag. Vi lämnar full garanti på alla arbeten. Samtliga entreprenadarbeten utförs enligt vår miljöpolicy.

Korta fakta om ROT-avdraget och måleritjänster


• ROT-avdraget ingår i det som kallas hus arbete (ROT-arbete och
hushållsarbete). Den som köper hus arbete för upp till 100 000 kr
inklusive moms betalar bara hälften av arbetskostnaden till
entreprenören.

• Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel. Det har vi.

• Skattereduktionen är preliminär och det är köparens ansvar att den
totala skattereduktionen är maximalt 50 000 kr/person och år och
ryms inom den slutliga skatt som ska betalas.

• ROT-avdraget gäller målning, tapetsering, fasad tvätt och annat
arbete på villor och sommarstugor samt allt invändigt måleriarbete i
bostadsrätter. • Den som söker skattereduktion för ROT-arbete måste
vara 18 år, obegränsat skattskyldig i Sverige och äga bostaden.

Mer information finns på Skatteverket.se