Dannes ytbehandling 


För oss betyder kvalitet att vi kan leverera en produkt som uppfyller både våra kunders och våra egna höga krav. För att vi ska kunna göra det krävs både rätt kunskap och rätt material. Vi använder alltid högkvalitativa produkter när vi utför vårt arbete. Detta tillsammans med vår långa erfarenhet och känsla för precision och detaljer gör att slutprodukten ofta överträffar förväntningarna.

Innan vi paketerar produkten gör vi alltid en grundlig kontroll av det färdiga resultatet. Det innebär att inga arbeten lämnar våra lokaler innan det är fullständigt kvalitetskontrollerat.

Våra kunder är bland annat målerifirmor, privatpersoner, bygg handlare, fastighetsförvaltare, arkitekter, snickerier och restauranger.


Miljön och vår påverkan på den blir en allt viktigare faktor för alla företag att ta hänsyn till. Dannes ytbehandling strävar alltid efter att ligga i framkant vad gäller miljö och hållbar utveckling. Vi tar hand om vårt avfall och källsorterar allt. Vi använder de mest miljövänliga färger som våra leverantörer kan leverera efter våra kvalitetskrav.